ΤΑ ΜΥΛΕΛΙΑ ΕΠΕ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗ

ΤΑ ΜΥΛΕΛΙΑ ΕΠΕ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗ

 

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: Τα Μυλέλια Χριστίνα Παντελεημονίτη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Αγορά Επεξεργασία Εμπορία Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 29

Τ.Κ.: 14565

Πόλη: Άγιος Στέφανος

Τηλέφωνο: 2106219230

ΑΦΜ: 095508303

ΔΟΥ: Μυτιλήνης

 

Οικονομικά Στοιχεία

Λύση - Εκκαθάριση της εταιρείας ΤΑ ΜΥΛΕΛΙΑ ΕΠΕ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗ Λύση - Εκκαθάριση

Ισολογισμός 2016 της εταιρείας ΤΑ ΜΥΛΕΛΙΑ ΕΠΕ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗ Ισολογισμός 2016

Αποτελέσματα 2016 της εταιρείας ΤΑ ΜΥΛΕΛΙΑ ΕΠΕ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗ Αποτελέσματα 2016

Ισολογισμός 2015 της εταιρείας ΤΑ ΜΥΛΕΛΙΑ ΕΠΕ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗ Ισολογισμός 2015

Αποτελέσματα 2015 της εταιρείας ΤΑ ΜΥΛΕΛΙΑ ΕΠΕ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗ Αποτελέσματα 2015

Ισολογισμός 2014 της εταιρείας ΤΑ ΜΥΛΕΛΙΑ ΕΠΕ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗ Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013 της εταιρείας ΤΑ ΜΥΛΕΛΙΑ ΕΠΕ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗ Ισολογισμός 2013